(1) Georgia
Sat, 11/27 on ABC @5:00 ET
Georgia Tech